site logo
  • slide cover image

Youth Forum Leaders

 

coever-fb-fm2784x295

Youth Forum Leaders to inicjatywa Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, współorganizowana z Fundacją TDJ. Skierowana jest dla młodych, przedsiębiorczych osób do 30. roku życia – głównie studentów, absolwentów oraz przyszłych młodych przedsiębiorców – które posiadają zdolności przywódcze i są zainteresowane ich pogłębianiem.

Program ma na celu rozwinięcie umiejętności liderskich, komunikacji w zespole, umiejętności negocjacyjnych i radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz swobody w wystąpieniach publicznych. Udział w warsztatach w wielowymiarowy sposób będzie wspierać młodych liderów w budowaniu i rozwijaniu organizacji oraz ludzi w nich działających. Koncepcja programu składa się z dwóch filarów: YFL WORKSHOPS i YFL MEET THE LEADER.

DLA KOGO?

  • studenci, absolwenci, przyszli młodzi przedsiębiorcy do 30. roku życia.
  • członkowie zarządów bądź koordynatorzy projektów zaangażowani w działalność w organizacjach studenckich, pozarządowych oraz innych społecznościach bądź dążące do tych ról
  • osoby, które posiadają podstawową wiedzę z zakresu zarządzania zespołem i prowadzenia różnego typu inicjatyw w swoich organizacjach, chcące pogłębić swoje kompetencje miękkie.

279

YFL WORKSHOPS


Podstawowym elementem YFL są praktyczne warsztaty z zakresu wystąpień publicznych, zarządzania projektami, komunikacji oraz negocjacji. Każdy z nich opierać się będzie na krótkim wprowadzeniu teoretycznym, a następnie praktycznej pracy indywidualnej i grupowej na przykładach i sytuacjach, które napotkać w przyszłości może młody lider.

Więcej informacji już wkrótce!Kontakt

Kamil Nocoń
Przewodniczący
knocon@rig.katowice.pl
Natalia Zamora
Wiceprzewodnicząca
nzamora@rig.katowice.pl
Mateusz Kozieł
Wiceprzewodniczący
mkoziel@rig.katowice.pl
slide cover image