site logo
  • slide cover image

Youth Forum Leaders

 

coever-fb-fm2784x295

Youth Forum Leaders to inicjatywa Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, współorganizowana z Fundacją TDJ. Skierowana jest dla młodych, przedsiębiorczych osób do 30. roku życia – głównie studentów, absolwentów oraz przyszłych młodych przedsiębiorców – które posiadają zdolności przywódcze i są zainteresowane ich pogłębianiem.

Program ma na celu rozwinięcie umiejętności liderskich, komunikacji w zespole, umiejętności negocjacyjnych i radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz swobody w wystąpieniach publicznych. Udział w warsztatach w wielowymiarowy sposób będzie wspierać młodych liderów w budowaniu i rozwijaniu organizacji oraz ludzi w nich działających. Koncepcja programu składa się z dwóch filarów: YFL WORKSHOPS i YFL MEET THE LEADER.

DLA KOGO?

  • studenci, absolwenci, przyszli młodzi przedsiębiorcy do 30. roku życia.
  • członkowie zarządów bądź koordynatorzy projektów zaangażowani w działalność w organizacjach studenckich, pozarządowych oraz innych społecznościach bądź dążące do tych ról
  • osoby, które posiadają podstawową wiedzę z zakresu zarządzania zespołem i prowadzenia różnego typu inicjatyw w swoich organizacjach, chcące pogłębić swoje kompetencje miękkie.

279

YFL WORKSHOPS


Podstawowym elementem YFL są praktyczne warsztaty z zakresu wystąpień publicznych, zarządzania projektami, komunikacji oraz negocjacji. Każdy z nich opierać się będzie na krótkim wprowadzeniu teoretycznym, a następnie praktycznej pracy indywidualnej i grupowej na przykładach i sytuacjach, które napotkać w przyszłości może młody lider.

Harmonogram warsztatów:

  • 21 maja 2016 r. –Wystąpienia publiczne (6h)
  • 04 czerwca 2016 r. –Zarządzanie projektami (6h)
  • 11 czerwca 2016 r. – Komunikacja (3h) i Negocjacje (3h)

Moduł I – Wystąpienia publiczne
21 maja 2016 r. godz. 10:30 – 17:00

W kontekście przywództwa, wystąpienia publiczne od zawsze stanowią jeden z najważniejszych jego przejawów. Umiejętne prezentowanie swoich poglądów na głos i skuteczne przekonywanie innych do swoich racji to kompetencje najlepszych mówców, często widoczne u największych liderów. Działając i występując w imieniu organizacji niezwykle ważne jest, aby posiadać swobodę w publicznej wypowiedzi, dzięki której w korzystny sposób będziemy reprezentować nie tylko nas samych, ale i ludzi, którzy za nami stoją.

Moduł II – Zarządzanie projektami
4 czerwca 2016 r. godz. 10:30 – 17:00

Realizacja projektów i prowadzenie inicjatyw to jeden z ważniejszych obszarów działania każdej organizacji, która wymaga od koordynatorów umiejętności przywódczych i menedżerskich. Niezbędna jest także przedsiębiorczość i kreatywność, aby zespołowo tworzyć i realizować daną koncepcję. Warsztat ma na celu przybliżyć przyszłym liderom uniwersalne metody planowania projektów oraz efektywnego organizowania posiadanych zasobów. Przydatne techniki zostaną zaprezentowane na przykładzie case study oraz praktycznych ćwiczeń.

Moduł III – Komunikacja
11 czerwca 2016 r. godz. 10:30 – 13:30

Efektywna komunikacja to jedna z najważniejszych kompetencji miękkich liderów. Pozwala unikać konfliktów oraz umiejętnie budować relacje, a także radzić sobie w trudnych, stresowych sytuacjach. Warsztat ma na celu rozbudowanie podstawowej wiedzy uczestników z zakresu efektywnej komunikacji i wzbogacenie jej o praktyczne techniki, które będą mogli stosować w prowadzeniu swoich zespołów i organizacji.

Moduł IV – Negocjacje
11 czerwca 2016 r. godz. 14:00 – 17:00

Negocjacje to sposób komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia oraz proces wzajemnego poszukiwania rozwiązania, które satysfakcjonowałoby obie strony powstałego konfliktu interesów. Wszędzie tam, gdzie spotkamy się z odmiennymi postawami – w codziennym życiu, w biznesie, w organizacjach – negocjujemy i forsujemy swoje stanowiska w różnych kwestiach. Warsztat skierowany jest do osób, które posiadają podstawową wiedzę z zakresu negocjacji i chcą pogłębić praktyczne umiejętności z tego obszaru.

YFL MEET THE LEADER


Drugi filar programu opiera się na spotkaniach ze znanymi liderami – inspirującymi osobami ze świata biznesu, dyplomacji, nauki oraz organizacji pozarządowych, które podzielą się swoim doświadczeniem z zakresu przywództwa z uczestnikami programu.

W ramach pierwszej edycji YFL przewidywane są 2-3 tego typu spotkania dostępne także dla uczestników spoza kursu warsztatowego.

ZGŁOSZENIA


Zapisy do programu przyjmowane są poprzez formularz dostępny na stronie:

http://bit.ly/YouthForumLeaders2016

Rekrutacja trwa od 29.03. – 17.04.2016 r.

Uwaga! W związku z warsztatową formą programu przewidujemy bardzo ograniczoną ilość miejsc. Wybór uczestników nastąpi na podstawie odpowiedzi udzielonych w formularzu. Priorytet otrzymają osoby, które zadeklarują udział we wszystkich sobotnich zjazdach warsztatowych. Wszyscy zgłaszający otrzymają informację zwrotną o swojej aplikacji nie później niż 24.04.2016 r.

EKSPERCI YOUTH FORUM LEADERS


Eksperci YFL

ZESPÓŁ PROJEKTOWYKONTAKT Z ORGANIZATOREM


W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Wiktorią Nycz, koordynatorem projektu pod adresem: wnycz@rig.katowice.pl

Program Youth Forum Leaders 2016 – do pobrania

Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Fundacja TDJ TDJ S.A.
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Center for Leadership><
Randstad Polska SWIFT PWN
Tomasz Piotr Sidewicz Piotr Pytel Miasto Katowice
Lidl PolskaKontakt

Wiktoria Nycz
Przewodnicząca
wnycz@rig.katowice.pl
Katarzyna Zyśk
Wiceprzewodnicząca
kzysk@rig.katowice.pl
Martyna Spintzyk
Wiceprzewodnicząca
mspintzyk@rig.katowice.pl
Dawid Liberka
Wiceprzewodniczący
dliberka@rig.katowice.pl
slide cover image