site logo
  • slide cover image

Ekonomiczne Forum Młodych

EFM-LOGO-bez-tla480x188

Ekonomiczne Forum Młodych to inicjatywa Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach – inicjatora szerokiej współpracy między organizacjami młodych ludzi
w Europie. EFM zaprojektowane zostało z myślą o młodych ludziach, bez których nie powinno prowadzić się dyskusji o przyszłości Polski, Europy i świata. Wynika to z faktu, iż młodzi ludzie będą beneficjentami podejmowanych dziś decyzji w kwestiach gospodarczych, społecznych i politycznych. EFM, poprzez swoje dotychczasowe pięć edycji, stało się platformą wymiany myśli i poszukiwania wspólnych rozwiązań na arenie krajowej i międzynarodowej z udziałem młodych ludzi oraz ekspertów z różnych dziedzin. Spotykamy się w Katowicach już po raz szósty w terminie Europejskiego Kongresu Gospodarczego, by w dyskusji nie zabrakło głosu młodych ludzi, którzy chcą zwrócić uwagę decydentów na problemy dla nich ważne.

 

10373998-646216185458896-1191879750216705915-n904x678Kontakt

Wiktoria Nycz
Przewodnicząca
wnycz@rig.katowice.pl
Katarzyna Zyśk
Wiceprzewodnicząca
kzysk@rig.katowice.pl
Martyna Spintzyk
Wiceprzewodnicząca
mspintzyk@rig.katowice.pl
Dawid Liberka
Wiceprzewodniczący
dliberka@rig.katowice.pl
slide cover image