site logo
  • slide cover image

Testy rekrutacyjne


Obecnie coraz więcej pracodawców w procesie rekrutacji stosuje testy rekrutacyjne. Są one najczęściej przeprowadzane po wstępnej ocenie CV kandydata, a przed właściwą rozmową kwalifikacyjną. Ich głownym celem jest weryfikacja wiedzy oraz zdolności poszczególnych kandydatów. W tym artykule krótko opiszemy najczęściej występujące rodzaje testów.

  • Testy numeryczne – sprawdzają zdolność logicznego myślenia i analizy danych matematycznych. Zazwyczaj weryfikują również odporność na stres, ponieważ na rozwiązanie każdego zadania mamy czas ograniczony do 1-2 minut. Nie trzeba być specjalistą z matematyki, aby sobie z nimi poradzić, jednak bardzo pomaga rozwiązanie przykładowych testów.
  • Testy werbalne – również sprawdzają logiczne myślenie i analizę faktów, tylko tym razem mamy do czynienia z tekstem a nie z liczbami. W rozwiązywaniu takich testów najbardziej pomaga kreatywność oraz znajdowanie rozwiązań różnych problemach. Najlepiej podejść do nich kiedy nasz umysł jest spokojny i skoncentrowany.
  • Testy językowe – weryfikują zdolność posługiwania się językiem obcym i są standardem podczas procesów rekrutacyjnych do międzynarodowych korporacji. Najczęściej podzielone są na kilka części takich jak: słuchanie, czytanie, pisanie, a czasami również mówienie.
  • Testy kompetencyjne – służą sprawdzeniu umiejętności miękkich kandydata i jego predyspozycji do pracy w danej firmie. Zazwyczaj polegają na sprawdzeniu jak potencjalny pracownik zachowałby się w różnych sytuacjach zawodowych. Specyfika tych testów polega na tym, że nie ma w nich złych odpowiedzi, dlatego najlepiej rozwiązywać je w szczerości z samym sobą.

Mamy nadzieję, że nasze wskazówki pomogą wam w zdobyciu wymarzonej pracy i życzymy powodzenia!

Bibliografia:

  1. https://www.karierawfinansach.pl/artykul/poradnik-kariery/testy-i-zadania-rekrutacyjne-w-finansach-i-bankowosci
  2. https://porady.pracuj.pl/rozmowa-kwalifikacyjna


Kontakt

Patrycja Bączkowicz
Przewodnicząca
pbaczkowicz@rig.katowice.pl
Weronika Kowalska
Wiceprzewodnicząca
wkowalska@rig.katowice.pl
Mateusz Kowalski
Wiceprzewodniczący
mkowalski@rig.katowice.pl
slide cover image