site logo
  • slide cover image

Kobieta na Szpilkach ruszyła!


Dzisiaj odbyło się pierwsze spotkanie zespołu Kobiety na Szpilkach, który będzie organizował kolejną edycję tego wydarzenia. 

Było to spotkanie organizacyjne oraz zapoznawcze. Zespół wyznaczył cele jakie chcą osiągnąć na tym wydarzeniu, oraz przedstawili ogólny zarys samej imprezy. Poza tym odbyła się mała integracja, do której posłużyły karty Dixit. Każda osoba wylosowała po trzy karty i na ich podstawie miała opisać swoje cechy.
Tegorocznymi koordynatorkami Kobiety na Szpilkach są Monika Głębocka oraz Wiktoria Jagusiak.


Kontakt

Kamil Nocoń
Przewodniczący
knocon@rig.katowice.pl
Karolina Biela
Wiceprzewodnicząca
kbiela@rig.katowice.pl
Mateusz Kozieł
Wiceprzewodniczący
mkoziel@rig.katowice.pl
Robert Matuła
Wiceprzewodniczący
rmatula@rig.katowice.pl
slide cover image